Helsingin Tarinateatterin logo

rituaalit

Tarinateatteri  sisältää kaikille tarinateatteria tekeville yhteisiä rituaaleja. Ne ilmenevät tarinateatteritekniikoissa ja esitysten rakenteessa. Lisäksi jokainen ryhmä luo omia keskittymistä ja läsnäoloa lisääviä rituaaleja.

Ihmisillä on kautta aikojen ollut erilaisia rituaaleja, jotka näkyvät symboleina näyttelijän toiminnassa. Jokainen yksilö ja yhteisö tarvitsee omat elämää kannattavat tavat toimia pysyäkseen toimintakykyisenä.