Helsingin Tarinateatterin logo

tarinoiden merkitys

Jokaisella meistä on tarve tulla kuulluksi oman tarinamme kautta. Oman elämäntarinamme, kokemuksiemme kautta tulemme näkyväksi ja osaksi sitä yhteisöä, missä elämme ja työskentelemme.

Tarinateatterissa on oleellista tarinan kerronta, tuntemusten ja kokemusten jakaminen. Näyttelijät toteuttavat tarinankertojan tarinan näyttämöllä läsnä olevalle yleisölle. Kuulluista ja nähdyistä tarinoista syntyy yhteinen kokemus elämästä.

Tarinateatteri tarjoaa mahdollisuuden yhteisölliseen keskusteluun tarinoiden kuulemisen ja näkemisen avulla. Esitykset tuottavat tulkinnan yksilön tai yhteisön elämää koskettavista kysymyksistä.

Tarinateatteri on oivallinen tapa päästä tarinoiden sisälle ja tuoda esiin asioita, joille ei ole edes sanoja. Teatterin luoman luovan tilan avulla on mahdollista oivaltaa omasta ja yhteisön elämästä näkökulmia, jotka rakentavat jotain uutta itselle ja yhteisölle.